Végstádiumú onkológiai betegek otthonában történő gondozása. Célja a hosszú lefolyású betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése. A végstádiumú beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki szenvedéseink enyhítésére, és arra hogy lehetővé tegyék, hogy hozzátartozói, barátai mellette tartózkodhassanak.

A hospice ellátás magában foglalja a végstádiumú beteg hozzátartozóinak segítését a beteg ápolásában, és a hozzátartozók lelki gondozását a betegség és a gyászidőszakában is.

A végstádiumú beteg gondozását lehetőség szerint a beteg családja körében kell nyújtai, ennek érdekében az egészségbiztosítás támogatást nyújt az otthoni hospice ellátáshoz.

Otthoni hospice ellátást a járóbeteg- vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtóintézmény klinikai onkológusa vagy a daganatos megbetegedés lokalizációja szerint illetékes szakorvosa közvetlenül, vagy e szakorvosok javaslatára a háziorvos vagy az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató palliatív jártasságú szakorvosának vagy palliatív mobil team palliatív jártasságú szakorvosának javaslata alapján is rendelheti a háziorvos, valamennyi esetben legfeljebb 50 napra, de ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – további két alkalommal ismételten elrendelhető egy naptári éven belül . Az egy alkalomra elrendelt,az egyik naptári évről a következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele elkezdődött. otthoni hospice ellátás igénybevételével egyidejűleg otthoni szakápolás azonban már nem rendelhető.

Az otthoni hospice ellátás során alap- és szakellátási tevékenységet nyújtanak, tartós fájdalomcsillapítást, gyógytornát, fizioterápiát, diétás gondozást és tanácsadást, mentálhigéniás gondozást és tanácsadást, illetve gyógyszerelés tervezést, ellenőrzését végzik.

Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről ápolási dokumentációt vezet. Azotthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni hospice ellátást elrendelő orvos pedig az un. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére. Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos,illetve ápoló otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapot vezet.