Az otthoni szakápolás a jogszabályi definíció alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető.
Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezelésekkel.

Otthoni szakápolás igénybevételének feltételei

Az otthoni szakápolás keretében nyújthatóellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a beteg egészségi állapota miatt a megbetegedése szerinti kezelő szakorvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolás szolgáltatást az erre szolgálónyomtatványon elrendeli.
Az otthoni szakápolást elrendelheti:

  • A háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján
  • a járóbeteg- vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa közvetlenül, ha szerződése van az otthoni szakápolást nyújtószolgáltatóval.

Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni szakápolás, ha az intézet előzetesen lekötötte a beteg részére a szakápolást, és erről a háziorvost értesítette.
Az egynapos beavatkozással (pl: egynapos sebészet, egynapos klinikai beavatkozás) összefüggésben nem rendelhető el otthoni szakápolás.
Az egészségbiztosítási alapból való támogatás további feltétele, hogy az ellátást olyan szakápolási szolgáltató nyújtsa, akivel az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll és, hogy a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területére essen.
Otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.

A kezelőorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a betegnél alkalmazható ellátásokat, azok során alkalmazandó gyógyszereket,és a gyógyító ellátások gyakoriságát. Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a kezelőorvos jogosult megváltoztatni.
Az otthoni szakápolás keretén belül a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy, három órát meg nem haladó vizit. Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe.
Az otthoni szakápolás rendelhetőségének ideje:
Az otthoni szakápolás rendszerében az ellátás időszaka nem lehet hosszabb, mint az adott betegség miatt szükséges kórházi ápolás időtartama lenne.
Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető,azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján további három alkalommal,egy naptári éven belül összesen folymatosan ápolást a kezelőorvos 56 vizit mértékéig rendelhet el, azzal, hogy ne napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít. Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor a kezelőorvos a regionális egészségbiztosítási pénztár ellenőrző főorvosának egyetértésével egyedileg meghatározott további vizit számot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A megszakítás nélküli ápolás érdekében az egyedi kérelmet az 56 vizit letelte előtt legalább két héttel korábban szükséges benyújtani. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évről következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdődött.
Az otthoni szakápolás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni szakápolást elrendelő orvos egy ún. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére.